במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל על בעלי עסקים קטנים ובינוניים, נכנס מסלול הליך היתר מזורז (טור ד' בטבלת צו רישוי עסקים ) עבור עסקים שהסיכון הנשקף מהם נמוך.

במסגרת מסלול זה בעל  העסק יכול להגיש את המסמכים הנדרשים ולהצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים עבור גורמי הרישוי השונים (על יסוד תצהיר מאומת כדין), ובהתאם להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

מסלול תצהיר כיבוי (מסומן בטבלת צו רישוי עסקים באות תו ) הינו מסלול מקוצר לקבלת אישור כיבוי אשר נוצר עבור סוגי עסקים מסויימים כחלק מהרפורמה ברישוי עסקים.

כך למשל, גורם רישוי מכבי אש ("קיום הדינים הנוגעים לכבאות" ) ייתן אישור לעסקים בסיכון נמוך על סמך תצהיר מאומת כדין מבעל העסק וללא חובת ביקורת בעסק, יש לציין כי בתצהיר זה בעל העסק מתחייב לבצע את כל דרישות הכבאות.

לסיכום, במידה והעסק עומד בתנאים למסלול היתר מזורז הוא מגיש בקשה לרישיון עסק עם המסמכים הנדרשים ובמידה ואין הערות לרשות הרישוי הוא יקבל היתר מזורז תוך 21 יום.

הבקשה תעבור בשלב זה לגורמים המאשרים (למשל הנדסה, בריאות, איכה"ס) על מנת לבדוק כי העסק עומד בדרישותיהם. במידה ויתקבל סירוב ע"י גורם זה או אחר יתבטל ההיתר המזורז.

איך אפשר לדעת האם העסק שלי הוא במסלול תצהיר כיבוי/היתר מזורז? ניתן לראות זאת בטבלת צו רישוי עסקים.

בחלק מהמקרים, מספרה למשל נמצאת במסלול היתר מזורז ותצהיר כיבוי ולא תדרש בהליך רישוי עסקים מלא על מנת לקבל רישיון עסק אלא במסלול מקוצר, זאת בתנאי ששטחה עד 300 מ"ר.

כמובן שכל מקרה לגופו וחובה לבדוק לעומק מאחר וישנם תנאים נוספים לבדיקה האם העסק אכן עומד בתצהיר כיבוי כגון, האם הוא נמצא בקומת קרקע? האם נמצא בתוך קניון? וכדומה…