נתניה ידועה בתור עיר שמשקיעים רבים מעוניינים לבצע בה רישוי עסקים. לא מעט אנשים רוצים לבצע רישוי עסקים דווקא בנתניה, בעיקר משום פיתוחו של פארק פולג – פארק העסקים של העיר.

על מנת לקבל רישיון עסק בתוך נתניה, עליכם לבצע מספר דברים, כאשר הפניה הראשונה, היא כמובן למחלקת רישוי עסקים של העיר. אגף רישוי עסקים של עיריית נתניה בנוי הלכה למעשה משלוש מחלקות. המחלקה הראשונה היא מחלקת שילוט, אשר עוסקת ברישיונות השילוט הנדרשים לעסקים בעיר. המחלקה השנייה היא מחלקת רישוי עסקים, המחלקה שלמעשה יוצרת את הקישור בין בעלי העסקים לעיר, וגם אחראית על הפיקוח בנושא. המחלקה השלישית היא מחלקת המכרזים, שעוסקת בהפצתם וניהולם של מכרזים מטעם העירייה.

מגישים בקשה של רישוי עסקים

כאשר אתם פונים אל אגף רישוי עסקים בנתניה, עליכם להצטייד מראש במספר מסמכים, אשר נדרשים מכם כדי לפתוח בקשה לרישיון עסק. ראשית, עליכם להביא מסמך שמוכיח את בעלותכם או שכירותכם בנכס המדובר. גם אם אתם שוכרים את הנכס, באחריותכם להביא את כל המסמכים הנדרשים אל מחלקת רישוי עסקים, כולל מספר חשבון הארנונה.
עליכם להביא בנוסף תעודה מרשם החברות, אשר מוכיחה את קיום החברה שלכם כחוק. בין אם אתם מנהלים את העסק לבד או בשותפות של מספר בעלים, עליכם להביא מסמך אשר מפרט את שמות ומספרי הת"ז של כלל הבעלים, באישור של עורך דין או רואה חשבון.
מכיוון שהחלק העיקרי של מחלקת רישוי עסקים, הוא לאשר מבנה מסוים לצורך שימוש בעסק, עליכם גם לצרף לבקשה לרישוי עסקים תכניות הנדסיות אשר אושרו ע"י מהנדס או אדריכל. העותקים צריכים להיות קשיחים וגם על-גבי מדיה מגנטית. התכנית ההנדסית אשר מוגשת לאגף רישוי עסקים צריכה לכלול בתוכה מספר דברים: ציון הגוש והחלקה והכתובת של העסק, תרשים של העסק בקנה מידה של 1:100, וכן שני תרשימים שונים של הסביבה ושל המגרש, כל אחד מהם בקנה מידה של 1:250.
במידה ופניתם לאגף רישוי עסקים כדי לקבל רישיון לעסק אשר מוכר מזון, עליכם להיות פרטניים במיוחד, ולפרט את כל החדרים בתוך המבנה, ומה יהיה היעוד שלהם.

רישוי עסקים בעיר נתניה - החברה לרישוי עסקים

פונים לאגף רישוי עסקים גם בעת שינויים

עיריית נתניה, כשאר העיריות האחרות, מחייבת אתכם לפנות אל אגף רישוי עסקים העירוני, גם במידה ואתם מבצעים שינוי מהותי מסוים בעסק שלכם. בין השאר, עליכם לפנות אל אגף רישוי עסקים במידה ואתם מגדילים את שטח העסק שלכם או מצמצמים אותו. כמו כן, במידה ויש שינוי בבעלות, יש ליידע בכך את אגף רישוי עסקים, וגם במידה ואתם משנים, מוסיפים או מורידים חלק מהותי מהעיסוק של העסק עצמו – יש צורך להודיע לאגף רישוי עסקים, משום שיש תקנות שונות לרישוי של עסקים מסוגים שונים.