בתי עסק הנותנים שירות לציבור נדרשים להיות נגישים ומותאמים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק. בעבר הראיה לגבי נגישות עסקים היתה צרה והדרישות היו מינימליות אך כיום מצפים מעסק שיאפשר חווית קניה מכבדת לכל לקוח באשר הוא והדבר מעוגן בחוק. כל עסק הנדרש בהליך רישוי עסק ומקבל קהל חייב לכלול במסגרתו גם אישור נגישות.

דרישות נגישות נוגעות לעסקים הנותנים שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל. במפעלים וכד' אישור הנגישות יתייחס לאזורים בעסק שאליהם מגיעים הלקוחות בלבד.

לצורך קבלת אישור נגישות במסגרת הליך רישוי עסקים יש להיעזר ביועץ נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) וביועץ נגישות השירות. מורשה הנגישות יסקור את התקנות הרלוונטיות החלות על העסק בהתאם לסוג העסק, למבנה בו הוא ממוקם וכן התאמות רלוונטיות לסוג העסק, גודלו ופעילותו.

מורשה הנגישות בקיא בתקנות הנגישות הרלוונטיים לכל סוג עסק, הוא יערווך סקר נגישות לבעל העסק, ייתן הנחיות להנגשת העסק ולאחר ביצוע הנחיותיו יוציא טופס חוות דעת נקי לרישוי עסקים. במידה וליועץ הנגישות של הרשות יהיו השגות בדבר אישורו לאחר ביקור בעסק, יועץ הנגישות מטעם העסק יפעל מול יועץ הרשות לקבלת אישורו.

כשמדברים על תקנות נגישות לעסקים יש הבחנה בין כמה סוגי עסקים :

עסק בבניין חדש

בנין שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009- במקרה של עסק חדש המוקם בבניין חדש, הסדרת הנגישות של המבנה מתבצעת עוד בשלב היתר הבניה. כלומר מבנה חדש יקבל היתר בניה רק אם יעמוד בין יתר הדרישות גם בדרישות נגישות המחייבות בחוק. לצד יועץ פיתוח, יועץ בטיחות ויועץ חשמל יפעל גם יועץ נגישות להעמדת המבנה בדרישות הנגישות. על בעל עסק שנכנס למבנה מסחרי חדש מוטל להנגיש את העסק שלו במסגרת אותו מבנה. ראו  תקנות נגישות לבניין חדש

תקנות נגישות לעסק בבניין קיים (שאינו חדש)

עסק המוקם בבנין שאינו חדש (שההיתר להקמתו ניתן לפני 1.8.2009) עשוי לקבל הקלות לגופו של עניין שכן המבנה לא בהכרח מונגש. לדוגמא אם מעוניינים לפתוח מבנה מסחרי שנמצא בקומה ראשונה ללא מעלית אך הדרישה להנגשת העסק מחייבת מעלית, אין זה סביר לדרוש מעסק של 40 מטר להוסיף מעלית מבחינת עלויות ועל כן אותו עסק יקבל ככל הנראה הקלה. אך במידה ומדובר לדוגמא בסופרמרקט בשטח של  2000 מ"ר אשר משקיע 4 מיליון בסניף וטוען שאינו יכול להקים מעלון בעלות של 100,000 ש"ח סביר שלא יקבל הקלה בנושא. תקנות הנגישות לבניין קיים

תקנות נגישות לעסק קטן

ישנן הנחיות הנגשת עסק קטן שבעל העסק יכול לבדקן בעצמו בהתאם לדפי ההנחיות ולהצהיר שהוא עומד בדרישות. עסק קטן לצורך ההגדרה הוא עסק ששטחו עד 100 מ"ר. במידה והעסק הוא בית אוכל, על מנת להיחשב לעסק קטן, שטח ההסעדה שבו לא יעלה על 25 מ"ר. הנחיות הנגשת עסק קטן

לכל רשות רישוי דרך מעט שונה לטפל בנגישות נכים, ישנן ערים המעסיקות יועץ נגישות מטעמן ולאחר קבלת טופס נגישות מיועץ הנגישות של העסק, גם היועץ של הרשות מעביר הנחיות במסגרת בהליך רישוי עסקים, כמו למשל ברישוי עסקים ראשל"צ. במידה ויועץ הנגישות של הרשות לא מאשר, מורשה הנגישות מטעמך יכול לערער.

ברשויות רישוי קטנות אין בדר"כ יועץ מטעם הרשות והם מקבלים את הסמכות של יועץ הנגישות מטעם העסק.

רשויות הרישוי לא מעוניינות לקבל תביעות מצד האוכלוסייה.

על מה מבוססת בדיקת הנגישות של עסק

לכל עסק יש דרישות נגישות שונות, לא ניתן להיעזר בצ'ק ליסט של אלמנטים להנגשה וגם אין טעם היות והתקנות כל הזמן מתעדכנות. דרישות נגישות נושאות עיקרון מנחה של מתן שירות בלתי מפלה לכל לקוח ולקוח. המשמעות היא שלקוח עם בעיית נגישות יוכל לחנות בחניה מותאמת, מיקום חניית הרכב יאפשר לו התניידות מהירה וקצרה אל פתח העסק ללא עיקופים מיותרים. הגעת הלקוח תהיה כמובן עד פתח העסק ומשם הנחיות להתניידות עצמאית בתוך העסק עצמו ככל הניתן. קיים תקן לרוחב המעברים על מנת שלא יהיו מכשולים והתנועה תהיה קלה ורציפה, נדרשת קופה נגישה, תאי שירותים נגישים, עזרים לכבדי שמיעה, ראיה ולמוגבלויות נוספות וכו'.

במסגרת ליווי חברות בהליכי רישוי עסקים מספקת החברה לרישוי עסקים שירות של מורשה נגישות.

עסק המעוניין לבדוק התאמות טרם שכירת מבנה או הקמת עסק יכול לקבל שירות יעוץ וחוות דעת ראשונית הכוללת סקר נגישות ע"י יועץ נגישות מטעמינו.