גם עיריית נס ציונה כשאר הרשויות המקומיות מפעילה מחלקה לרישוי עסקים. תפקידה של מחלקת הרישוי בעיר לדאוג לפיקוח על העסקים הפועלים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית נס ציונה, להנפיק רישיונות עסק וטיפול באישורים מול גורמים ומשרדים ממשלתיים.

מחלקת רישוי עסקים בעיר נס ציונה נמצאת במשרדים בכתובת רחוב הבנים 9. שעות קבלת הקהל המקובלות הן: א-ה 8:00-10:00 וביום ד בין השעות 16:00-18:00.

טלפון ליצירת קשר: 09-9383846

מחלקת רישוי העסקים בנס ציונה פועלת להנפקת רישיונות עסק עבור עסקים טעוני רישוי הפועלים בתחום שיפוטה של הרשות. הרשות מסייעת לבעלי העסקים למול אותן דרישות של כל הגורמים המעורבים בתהליך. כאשר מדובר בהליך חידוש רישיון עסק נדרש בעל העסק לחתום על מסמך בו נאמר כי לא חלו כל שינויים בעסק ולהגישו למשרדי הרישוי.

שלב ראשון בהליך רישוי עסקים בנס ציונה כולל יצירת קשר עם משרדי המחלקה ומילוי טופס בקשה עקרונית. לאחר אישור הבקשה יתבקש בעל העסק להגיש את טופס הבקשה עם כל המסמכים והאישורים הנלווים כגון: תוכניות העסק, אישור אגף כיבוי האש, אישור הנדסי, ארנונה ועוד הכל בהתאם למהותו של העסק ותחום פועלו.

החברה לרישוי עסקים מלווה עסקים ורשתות בהליכי הרישוי השונים להוצאת רישיון עסק בהתאם לתקנות הנדרשות ע"פ החוק. במשרדי החברה לרישוי עסקים מועסקים אנשי מקצוע מהתחומים הרלוונטיים, המסייעים בהגשת המסמכים הנדרשים על כל התכניות, השרטוטים והאישורים ללא צורך לחזור שנית למשרדי הרישוי בשל הגשה שאינה ע"פ הנדרש. החברה לרישוי עסקים מודעת לכל אותן דקויות בהגשה בין הרשויות השונות ועל כן יודעת להתאים את הליך הבקשה לצרכים של הרשות האמורה. יצירת קשר עם נציגי החברה לרישוי עסקים בקישור כאן.