רישיון עסק לבית אבות הינו עסק מורכב היות והוא מכיל מספר פריטי רישוי בכפוף לאופי פעילותו של כל בית אבות באופן ספציפי.

בבית אבות קיימות פעילויות כמו חדר אוכל להסעדת הדיירים והעובדים, שירותי כביסה, לעתים ישנה בריכה, חדר כושר, פדיקור מניקור, מספרה, מסג'ים וכדו.

כל אחד מהרכיבים הללו יכיל דרישות נפרדות לרישיון עסק .

פריטי ודרישות רישוי עסקים לבתי אבות ישתנו בין בית אבות אחד למשנהו.

רישיון עסק לבית אבות הבסיס

רישיון עסק לבית אבות דורש מספר גורמי רישוי שעליהן נוספים פריטי רישוי בהתאם למקום הספציפי.

מחלקת כיבוי אש – על המקום להתאים ולעמוד בדרישות מחלקת הכבאות. כל ההתקנים, מערכות החילוץ וההתרעה שמבנה ציבורי הדורש רישיון עסק חייב לעמוד בהם.

מחלקת הנדסה  – על כל מבנה (הנדרש ברישיון עסק) לעמוד בדרישות הוועדה לתכנון ובניה לרבות ייעוד והתאמת המקום לצורך פעילות של בית אבות  – היתרי בניה.

משרד הבריאות – משרד האחראי לטיב השירותים והתשתיות שניתנים בית אבות עבור החוסים – הציוד הנדרש, תקנות לכמות ,גודל ומבנה חדרי האמבטיה והשירותים וכו'

נגישות נכים – מחלקת נגישות נכים תבדוק האם בית האבות נגיש לאנשים עם מוגבלויות , מכיל את האביזרים הנדרשים לנגישות כגון: מעליות ,מעלונים, פתחים ומעברים בגודל המתאים, שירותי נכים , אמצעים על גרמי מדרגות וכו'

רישיון עסק לחדר אוכל

כיוון שבית אבות דואג לחוסים 24 שעות הוא מספק מטבע אופיו ,מזון .במקרה זה ישנם שני מודלים של הסעדה ובהתאם להם ייגזר מערכת דרישות רישוי עסקים שונה –

בית אבות המפעיל חדר אוכל במתכונת "מטבח קצה" – במקרה זה בית אבות מקבל מזון מחברת קייטרינג וצריך לעמוד בדרישות משרד הבריאות ואיכות הסביבה עבור מטבחי קצה כלומר לעמוד בתקנות הובלת מזון, שמירה על טמפ' המזון שמגיע בשינוע ממטבח הקייטרינג (עד 4מעלות למזון קר ומעל 65 מעלות למזון חם) שמבקום יהיה מטבח התארגנות הקולט את המזון מחברת הקייטרינג ושיהיו בו מדורים לארגון וסידור המזון פר מנה וכו'.

מודל נוסף של בית אבות יכיל מטבח מבשל מלא כלומר בתחומי בית האבות יתפקד מטבח בו מבשלים את האוכל ללא קבלת מזון מגורם חיצוני. במקרה זה מדובר בפריט רישוי עסקים 4.2.א , רישיון עסק למסעדה ולפיו חלות על החלק של מטבח בית האבות כל חובות רישוי עסקים הרלוונטיות לכל מסעדה ובית אוכל (מערכת תקנות רישוי עסקים מורכבות).

כביסה בבית אבות

חלק מהשירות של בית אבות הוא לספק לחוסים בגדים נקיים. יש בתי אבות המוציאים את הכביסה למכבסה חיצונית וישנם בתי אבות המכבסים את בגדי החוסים אצלם במקום. במקרה השני על בית אבות לעמוד גם בדרישות פריט רישוי של רישיון עסק למכבסה .

רישיון עסק למכבסה דורש אישור כיבוי אש, מחלקת הנדסה ואיכות הסביבה. פריט רישוי למכבסות מתייחס לטיפול בשפכים, אופן הנידוף של המכונות, קבלת הכביסה, האזור בו מחזיקים כביסה מלוכלכת וכביסה נקיה , אזור קיפול הכביסה וכו'.

בריכה בבית אבות

אם בבית האבות קיימת בריכת שחייה, דרישות רישיון עסק לבריכה חלות גם במקרה זה,  כלומר הפעילות דורשת אישור מאיכות הסביבה, משרד הבריאות  למשל מערכת למחזור מים, מערכות סינון למים והכלרת המים, מז"ח (מונע זרימה חוזרת) .כמובן שקיימות דרישות מבניות כגון: מעקות, מקפצות וכו' ,הנגשת נכים כולל מעלון וכו'.

חדר כושר בבית אבות

אם בבית האבות קיים מכון כושר פנימי הוא נדרש לעמוד בפריט הרישוי של חדרי כושר כלומר משרד העבודה יבדוק  כי המכשירים בחדר הכושר יעמדו בתקנים, יהיו בטיחותיים, כי קיים מיגון לציוד לחדר הכושר, אישור משרד הבריאות למקלחות ולשירותים בחדר הכושר לפי הל"ת (הוראות למתקני תברואה) הדרישות נגזרות מגודל חדר הכושר שבמקום. אישור כיבוי אש, הנדסה, נגישות נכים וכו'.

פדיקור, מסג, מספרה

היה ובמתחם בית האבות קיימים שירותים נלווים כגון: חדר קוסמטיקאית, מספרה, מסג' וכו' בית האבות צריך רישיון עסק לפעילויות אלו. אמנם כל אחד מהעסקים הללו עובד תחת פריט רישוי שונה ,עדיין יהיו מעורבים בדרישות להפעלת העסק רשויות כיבוי אש,מחלקת הנדסה, נגישות נכים ומשרד הבריאות. משרד הבריאות למשל קשור לחומרי העבודה, החיטוי, כיור בכל חדר עבודה וכו',

ככול בבית האבות  יש חניון פרטי / חניה תת קרקעית המופעלת ע"י בית האבות, נדרש באישור מכיבוי אש, הנדסה ומשטרה להפעלתו.

כאמור, רישיון עסק לבתי אבות דורש הערכות משולבת של מספר גורמי רישוי ולצורך הפעלת מגוון המדורים בבית האבות.

החברה לרישוי עסקים מתמחה ברישיון עסק לבתי אבות ותשמח לסייע בהליך.