מטרתו של חוק רישוי עסקים היא להסדיר את נושא הרישוי של עסקים לסוגיהם השונים. בחוק נקבע מהם תחומי העסקים הנדרשים לקבלת רישיון להפעלתם ומהן הסנקציות שיופעלו כלפי מי שמפעילים עסק ללא רישיון בר תוקף. על פי חוק רישוי עסקים הרי שהאחראי לביצועו הוא ראש הרשות המקומית בה פועל העסק, וכל הליכי רישוי עסקים מבוצעים למעשה בפניו ובפני הועדה הממונה על נושא זה ברשות עצמה.

כיצד אפשר לקבל רישיון לעסק ?

בעת פתיחת עסק חדש נדרש לבדוק בראש ובראשונה האם הוא מחויב בהוצאת רישיון, זאת באמצעות מחלקת רישוי איך מקבלים רישיון עסק? - התהליכים מפורטיםעסקים של העירייה או הרשות המקומית. על מנת לקבל את הרישיון המיוחל נדרש בעל העסק להגיש בקשה רשמית ולצרף אליה את כל האישורים הנדרשים – אישור של המשטרה ושל מכבי האש, אישור מחלקת התברואה והמשרד להגנת הסביבה, אישור משרד התחבורה ואישורי מהנדסים – לכל עסק ישנה רשימת האישורים הנדרשים עבורו בהתאם לתחום העיסוק.
חשוב להכיר, כי ישנם שלושה סוגים של רישוי עסקים – רישוי עסקים לצמיתות, רישוי עסקים תקופתי (לתקופה של שנה אחת, שלוש או חמש שנים), וכן רישוי זמני הנדרש להפעלת עסקים זמניים (דוגמת מחנה קיץ). לעיתים בוחרת הרשות המקומית להעניק לעסק רישיון זמני לתקופה של שנה אחת, בסיומה תיבחן פעילותו של העסק ואכיפתו את החוקים והתקנות, על מנת להמיר את הרישיון הזמני ברישיון קבוע.

קבלת רישיון לעסק נדרשת גם בעת פתיחת סניפים של עסק קיים

חשוב להבין, כי מבחינת החוק הרי שאין הבדל בין פתיחת עסק חדש ובין פריסת סניפים מחודשת של רשת קיימת, העוסקת בתחום הנדרש לרישוי (דוגמת רשתות מזון). גם בעת פריסת סניפים שכזו נדרש בעל הרשת או הזכיין לפנות אל הרשות המקומית, ולהתחיל בהליך רישוי עסקים לסניף החדש, על מנת שיוכל להתחיל ולפעול בהקדם. יש לזכור, כי במרבית המקרים תהליך רישוי עסקים עלול להיות ארוך, אולם על מנת שלא לדחות את תחילת הפעילות של העסק, ישנה אפשרות לקבל אישור זמני להפעלת העסק עד אשר יתקבל הרישיון הקבוע.
עורך דין לענייני רישוי עסקים יוכל לסייע לכם בקבלת הרישיון המיוחל במהירות
אחת הדרכים הטובות והמומלצות ביותר להצליח בהליך רישוי עסקים (בין אם עבור עסק חדש או עבור פריסת עסקים של רשת קיימת) היא להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בנושא זה. יש לזכור, כי בסופו של דבר מטרתו של חוק רישוי עסקים היא לשמור על בטיחותם ובריאותם של האזרחים והעובדים בעסק, כך שלמרות שהליך רישוי עסקים נראה לעיתים טרחני וארוך – אין לוותר עליו ואין להקל בו ראש. חשוב לדעת, כי פתיחת סניף חדש של עסק ללא רישיון עסקים בתוקף היא עבירה פלילית שעשויה להגיע לסגירה מנהלית של העסק, קנסות גבוהים והליכים המתקיימים בבתי משפט – מקומות אליהם איש אינו רוצה להגיע.