בתי מרקחת המוכרים לנו כיום אינם בתי המרקחת שפעלו לפני שנים רבות, כיום בתי המרקחת מורכבים ממס' רב של מחלקות תומכות, חלק מהמחלקות מוגדרות כרגישות ולכן בתי המרקחת מוגדרים כעסקים מורכבים ורישוי עסקים לבתי מרקחת יהיה בהתאם.

צו רישוי עסקים

בית מרקחת מוגדר ע"פ צו רישוי עסקים כפריט רישוי 1.1 ובו ניתן למכור תרופות, מזון ארוז, תמרוקים ותכשירי טואליטיקה ומוצרים משלימים, קיימות מגבלות על מכירת מוצרים שונים.

מה כולל רישיון עסק לבתי מרקחת

בתהליך רישוי עסקים לבתי מרקחת מעורבים גורמי הרישוי הבאים:

  • משרד הבריאות – תפקידה של מח' הרוקחות במשרד הבריאות בהליך רישוי עסקים לבית מרקחת הינו בדיקה כי כלל הסחורה הנמכרת לציבור עומדת בדרישות משרד הבריאות, כי קיימים לציבור שירותים (קיימות תקנות מיוחדות הדורשות כמות תאי שירותים לכל בית עסק ע"פ סוגו וגודלו), מתן הנחיות להקמת בית העסק ואזור מכירת התרופות בפרט.
  • מחלקת ההנדסה  – תפקידה של מח' ההנדסה הינו בדיקת התאמת העסק המבוקש לייעוד הקרקע, הבדיקה באה לוודא כי בית העסק מתאים לתכנית בניין עיר החלה על האזור וזאת למניעת פתיחת בתי עסק שאינם מתאימים לאזור (כגון מפעל תעשייה בשכונת מגורים), בנוסף המחלקה מוודאה כי לעסק לא קיימות חריגות בניה כגון גלריות שאין מאושרות, הרחבות וסגירות שאינן חוקיות
  • כיבוי אש –  מעורב בכל עסק במדינה באבטחת הציבור המגיע לבית העסק ושמירה עליו בעת שריפה.
  • משטרת ישראל –  מעורבת ברישיון עסק לבית מרקחת בשל הסמים המצויים בבתי מרקחת וריכוז אוכלוסייה, תפקידה הינו לתת הנחיות בדבר מיגון המתאים למקום ואחראית על מילוט הציבור בשעת אירוע.
  • נגישות – בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק. כדי להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות כי קיימות בהם התאמות הנגישות

הליך רישיון עסק לבית מרקחת

בית מרקחת המעוניין ברישיון עסק, נדרש להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית למחלקת הרוקחות במשרד הבריאות המחוזי לצורך דיון מקדמי בתכנית עוד טרם הקמת בית העסק, זאת על מנת שמחלקת הרוקחות תבדוק כי בית העסק תוכנן ע"פ תקנות משרד הבריאות ומח' הרוקחות בפרט, ע"פ תקנות רישוי עסקים הבקשה תכלול תכניות ופרשה טכנית הערוכות ע"י בעל מקצוע הבקיא בדרישות החוק.

החברה לרישוי עסקים מתמחה בהוצאת רישיון עסק לבית מרקחת.

בין לקוחות החברה לרישוי עסקים בתחום בתי המרקחת: רשת סופר פארם ישראל בע"מ ובתי מרקחת פרטיים.

החברה מספקת ערך מוסף רב לחברות הפארמה המעוניינות ברישיון עסק לבתי מרקחת.