הליך הנפקת רישיון עסק הוא הליך מורכב ומרכז עבודה מול גורמים ומשרדים רבים הקשורים ברישוי. הכנת תיק רישוי אינה תהליך פשוט ועל כן מומלץ לפנות לגורמים מומחים בתחום לקבלת סיוע וליווי בתהליך רישוי העסקים. בין אם החלטתם לבצע את ההליך באופן עצמאי או בליווי חברה מייעצת תדרשו להנפיק את כל האישורים, התכניות והמסמכים עבור המשרדים השונים ובהתאמה. הליך הוצאת רישיון עסק אינו זהה עבור כל בתי העסקים ולא פעם משתנה מרשות לרשות אולם בבסיסו כולל שלבים משותפים עבור כולם.

מגוון תכניות להליך הוצאת רישיון עסקהכנת תיק לרישוי – רישיון עסק

פתיחת תיק הרישוי יכיל בראש ובראשונה דף המרכז את כל פרטי העסק, מהותו וסך גודל השטחים בו הוא מופעל. לאחר מיכן יכיל התיק דף ריכוז חתימות ואישורים בו ירוכזו כל החתימות של המשרדים השונים המעורבים בתהליך. רק לאחר השלמת כל האישורים ע"י כל המשרדים תינתן החותמת הסופית ויונפק רישיון העסק אם תשלום האגרה המתאימה.

העמודים הבאים בתיק הרישוי יכילו את התכניות, התרשימים, התכנית העסקית, תכנית אינסטלציה, בטיחות ועוד.

כל שלב בהגשת התיק מלווה בהנחיות מדויקות של סוגי האישורים והטפסים הנדרשים ויש להקפיד ולעקוב אחר השינויים, במטרה להציג את החומר הנכון ולחסוך ביקורים חוזרים ונשנים במחלקת הרישוי. לדוגמא:

1. תרשים הסביבה צריך להיות ברזולוציה של 1:2500 ו 1:1250 כך שיראה את העסק וסביבתו.
2. תרשים המגרש צריך להיות תכנית מדויקת המופקת בעזרת מודד מוסך ברזולוציה של 1:250. בתרשים זה מקובל להציג את הגוש ומחלקה וכן את קווי הביוב וחיבורם לרשת הביוב העירונית, מערכות מים, פח אשפה ועוד.
3. תכנית העמדה מהווה תרשים ברזולוציה של 1:100 או 1:200 המתאר מיקום מדויק של העסק ופתחי הגישה אליו
4. תכנית עסקית הינה תכנית ברזולוציה של 1:100 המתארת את העמדה של העסק על כל הפריטים בו כמו שולחנות, דלפקים, מכונות, מקררים, מפתחים לאוורור, מזגנים, מטפים, כיורים, תעלות ניקוז ועוד.
5. תכנית עסקית לתחום המזון כוללת בנוסף:
א. תרשים זרימה כולל של מסלול הולכת המזון מקבלתו, אחסונו, הליך הבישול וההגשה. התרשים הינו מפורט ועל כן עליו להיות ברזולוציה של 1:50.
ב. תכנית אינסטלציה נעשית ע" ברזולוציה של 1:50 ו- 1:100 המתארת את תכניות:
• אספקת המים ושרטוט זרימתם ע"פ כל התקנים הנדרשים כולל מניעת זרימה חוזרת, ריכוך מים וכו'
• תכנית שפכים המתאר את כל קווי השפכים והניקוז ע"פ התקנים הנדרשים: שיפועים, סימון קופסאות ביקורת, שוחות ביוב ומפרידי שומן.
• תכנית חתך ראש מערכת המים
• תכנית מפריד שומנים\חתך סכמתי של מערכת האינסטלציה.
6. תכנית בטיחות המתארת את הסדרי הבטיחות במקום ומיוצרת ע"י מהנדס בטיחות מומחה.
7. חתכים – תרשימי חתך של בית העסק ברזולוציה של 1:100 המתארים את מיקומו המדויק של בית העסק על מפלסיו.
8. תכנית חזית המתארת ומסמנת את חזית בית העסק בתרשים ברזולוציה של 1:100.