עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים (כמו מעבדות ומפעלים שונים) נדרשים להנפיק רישיון מיוחד להחזקת חומרים רעילים. היתר הרעלים מהווה אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה על שימוש ואחסון של חומרים מסוכנים.

השגת היתר רעלים הוא תהליך שעשוי להיות ממושך ומערב כמה גורמים- המשרד להגנת הסביבה , פיקוד העורף ורשות הכבאות. כמובן כשלכל גורם יש את הדרישות שלו.
לעיתים יעוץ מקצועי יכוון אותך לתהליך הנכון, למשל אם הגשת בקשה להיתר רעלים המסווג כרמת הסיכון הכי גבוהה – A כשלמעשה הסיווג אמור להיות מסוג B או C

היתר רעלים

הגשת בקשה להיתר

להוצאת היתר רעלים יש להגיש בקשה מסודרת בקשה להיתר רעלים עם רשימת החומרים המסוכנים שבשימוש, כמותם ואופן אחסונם. כמו כן פרטים על העסק ובעליו. את טפסי הבקשה להיתר רעלים בצירוף אישור תשלום אגרה, יש להגיש לענף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה. בעלי העסקים, המחזיקים בחומרים מסוכנים נדרשים לספק מידע על אופן השימוש והשלכת הפסולת כך שהסביבה והעובדים לא ייפגעו במהלך השימוש בחומר. לאחר ביקורת ואישור ע"י נציג ענף החומרים המסוכנים, יונפק היתר רעלים מתאים ע"פ סיווג המפעל ולתקופה קצובה. היתר רעלים יש לחדש אחת לשנה, שנתיים או שלוש בהתאם לרמת הסיכון של בית העסק.

תקנים לאחזקת חומרים מסוכנים

בעל העסק מחויב לעמוד בתקנים הנדרשים לעבודה עם חומרים מסוכנים:
• אחסון מתאים בהתאם לסוג החומר
• שימוש נאות ע"פ ההמלצות ובהתאם לאופי החומר
• שילוט הולם וברור המאפשר זיהוי מהיר של החומר
• פעולות במצבי חירום
• פינוי פסולת כולל דיווח שנתי של פינוי פסולת מסוכנת
• פליטת החומר לאוויר
• ניהול רישום מסודר של קנייה/מכירה של חומרים מסוכנים