חברתנו ליוותה את המעבדה בהליך רישוי העסק מול העירייה וגורמי הרישוי הנדרשים לפריט מעבדה: הנדסה, כיבוי, מ. בריאות- מח' רוקחות ומשרד העבודה.

אנקיאנו טרפויטקס ישראל בע"מ ירושלים היא "מעבדה לפיתוח בדגימות שמקורן בבני אדם" בשטח כ-400 מ"ר הממוקמת בהר חוצבים ירושלים.

במסגרת הליך הרישוי נדרשנו להציג סקר נגישות וחוות דעת יועץ נגישות על גבי טופס 8ב' אך מאחר ומדובר במעבדה שאינה מקבלת קהל וכמות קטנה של עובדים, לבסוף לאחר התנהלות מול יועצת הנגישות של העירייה, קיבלנו פטור לעניין.

לאחר קבלת אישור כל הגורמים, היום מחזיקה המעבדה ברישיון עסק.

חזרה לעמוד פרוייקטים >