החברה לרישוי עסקים ממליצה ללקוחותיה ליווי במסלול קבלת חוות דעת מקדמית משרד הבריאות בנושא תכנון עתידי של העסק לפני שלב שיפוץ/בינוי המקום.

ההליך נועד עבור עסקים טעוני רישוי אשר משרד הבריאות הינו אחד הגורמים המאשרים בבקשה לרישיון עסק.

חוות הדעת נועדה לסייע לבעל העסק בקבלת החלטות אשר ימנעו ממנו בעתיד הוצאת כספים מיותרת בלא יכולת לממש את פתיחת העסק.

במסגרת הליך זה ניתן לקבל את חוות הדעת של משרד הבריאות על התוכנית העתידית מבחינת התאמת התכנון, התנאים התברואיים, הפיזיים והסביבתיים לייעוד המבוקש, לערוך התאמות בהתאם להערותיהם ולבדוק סופית האם ניתן יהיה לממש את רצון בעל העסק בנכס הקיים.

חוות דעת מקדמית מטעם משרד הבריאות

הכנת בקשה לחוות דעת מקדמית

הכנת בקשה לחוות דעת מקדמית כוללת את תכנון העסק והכנת תכניות מפורטות, פרשה טכנית ותרשימי זרימה.

לאחר תכנון העסק בהתאם לתקנות משרד הבריאות הבקשה מוגשת ונבדקת ע"י אנשי מקצוע במשרד הבריאות.

במידה ומתקבלות הערות לתוכנית חברתנו תסייע לכם במציאת פתרונות חלופיים ובסופו של דבר קבלת אישור סופי לחוות הדעת.

בהנחה שבעל העסק ייצמד לתוכניות שאושרו במסגרת חוות הדעת המקדמית צפוי לו הליך קצר מול משרד הבריאות במסגרת הבקשה לרישיון עסק, מה שיחסוך לו זמן וכסף רב (דרישות לתוכנית עלולות להוביל לשיפוץ מחדש לאחר בניה).

קבלת אישור משרד הבריאות לתוכניות במסגרת חוות דעת מקדמית איננו מהווה אישור לצורכי רישיון עסק אלא אישור לתוכנית המוצגת בלבד.

אישור משרד הבריאות יתקבל רק לאחר ביקורת משרד הבריאות שבודקת הן התאמת העסק לתוכנית שאושרה והן עמידה בתקנות מבחינה תברואית טכנולוגית.

אישור מה"ב לרישוי עסקים הוא אחד ממס' אישורים הנדרשים להוצאת רישיון עסק (משטרה, כבאות, הנדסה, איכות סביבה וכו'), תלוי בפריט הרישוי המוגש.

לכל אחת מהרשויות חלק בהליך אך משרד הבריאות הוא בדר"כ המורכבים שבהם כשמדובר ברישוי עסקים בענף המזון.

רוב הרשויות דורשות אישור מח' הנדסה/וועדה כתנאי להעברת התוכנית לבדיקת משרד הבריאות.