ברעננה, כמו בערים אחרות, קיימת מחלקת רישוי עסקים, הפועלת להוצאת רישיון עסק בהליך מובנה ומסודר למול בתי העסק המופעלים בתחום שיפוטה של העיר. במסגרת עבודתה של המחלקה לרישוי עסקים ניתן לקבל מידע לגבי ההליך טרם פתיחת תיק רישוי .

עסקים הפועלים ברעננה יוכלו ליהנות מליווי וטיפול ישיר בהליך הוצאת רישיון העסק, במתן היתרי שילוט, היתרי הצבת ציוד למסעדות, היתרי אירועים ועוד.

מחלקת רישוי עסקים ברעננה

הגשת בקשה לרישיון עסק ברעננה אינה מתבצעת רק כאשר מדובר בעסק חדש  על כן, גם במקרים של חידוש רישיון לעסק ברעננה, החלפת בעלות על עסק, שינוי הרכב השותפים, שינוי מבנה העסק, תוספת עיסוק, שינוי ברשם החברות, פתיחת סניף  או כל שינוי מהותי אחר מצריך פנייה למחלקת הרישוי.

חוק רישוי עסקים שנחקק בשנת 1968 ומאז עבר אי אילו עדכונים במטרה לשמור על טובת הציבור ובטיחותו. חוק רישוי עסקים מגדיר את אותם עסקים המחויבים רישיון לצורך הפעלתם. מטרתו של החוק להבטיח עמידה בתנאי סביבה נאותה ובטוחה, מניעה של סכנות ומפגעים לציבור תוך עמידה בתקני המשטרה, הבטחת תנאי תברואה ומניעת זיהומים ע"פ תקני משרד הבריאות, עמידה בתקני בנייה ותקני מחלקת הכבאות ועוד.

הגשת הבקשה לרישיון עסק דורשת הצגת מסמכים נלווים וטפסים אותם ניתן למצוא באתר הרשות המקומית של עיריית רעננה. באופן כללי, כל בקשה לרישיון מצריכה תוכניות הנדסיות הכוללות פרטיים מדויקים ומפות, צילום חוזה או קנייה של הנכס, העתק תעודת מרשם החברות, מסמך חוקי המפרט את בעלות על הנכס, תעודות מזהות ותיק מפעל ע"פ הצורך. את הבקשה מגישים במחלקת הרישוי והיא יכולה לקבל או לדחות אותה בהתאם לנתונים ולבדיקות אותן היא מבצעת. במידת בצורך יכולה המחלקה לרישוי לבקש ולהמציא מסמכים הכרחיים נוספים. בכל מקרה, עבור כל בקשה שהוגשה מתקבל אישור בכתב על ההגשה. כמובן שלאחר הגשת הבקשה ובהתאם לסוג הבקשה יידרש בעל העסק לשלם אגרה, אותה יש לשלם למול מחלקת הכספים של העירייה.

שלב ראשון לאחר הגשת הבקשה עוברת הבקשה לבחינה ברמה ההנדסית ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. משאושרה הבקשה ע"י הוועידה היא עוברת לשאר הגורמים המוסמכים לאישור ע"פ חוק רישוי העסקים בניהם: שירותי כבאות והצלה, היחידה לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, משטרת ישראל, אגף הרוקחות ואגף הווטרינרי, משרד התחבורה, החינוך, התרבות והספורט (בהתאם לצורך) ועוד.

אישורים או התייחסויות חייבות להגיע תוך 30 יום ממועד ההגשה או 90 יום במקרה של דחייה. הרשות יכולה לבקש הארכה מעבר ל30/90 יום, תלוי בסוג העסק .

בכל מקרה עיריית רעננה מספקת אפשרות לעקוב אחר הסטאטוס של הבקשה דרך אתר האינטרנט של העיר. אם יש דחייה ע"י אחד מהגורמים לא יונפק הרישיון עד לתיקון הליקויים הנדרשים ע"פ אותה רשות והצגתם מחדש.

פרטים של  מחלקת רישוי עסקים רעננה:

כתובת: רחוב החרושת 4 רעננה
טלפון: 09-7610315/2
פקס:  09-7610306