כמה רומנטיים נראים בתי הקפה השכונתיים אשר מציעים לדיירי השכונה הזדמנות לשתות את הקפה עם עיתון הבוקר במרחק של פסיעה מהבית. רומנטי? לפעמים רק נראה כך.

במיוחד בשעות הערב עת משנה בית הקפה את אופיו ומציע אלכוהול ובילויים לשעות הקטנות. בתי הקפה הממוקמים בקומת הקרקע של בתי מגורים לא פעם מהווים מטרד רועש עבור הדיירים המתגוררים מעל ובסמוך לבית הקפה – תנועת המגיעים והיוצאים, הדיבורים, המוזיקה, עומס התנועה ובעיית החנייה עשויים להפר כליל את אופיו הרגוע של הרחוב ויהיו הדיירים שיחפשו כל דרך לעצור זאת.

בתי קפה הנמצאים ליד לבתי מגורים

חוק רישוי עסקים ובתי קפה

כל בית קפה קטן כגדול צריך רישיון עסק להפעלתו. רישיון העסק מונפק ע"י המחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית בה פועל בית העסק. רישיון העסק דורש מבית העסק לעמוד בכל אותן תקנות הניתנות ע"י גורמים שונים כמו משרד הבריאות, המחלקה לכיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות ואחרים במטרה להבטיח את שלום הציבור ובריאותו.
מתוקף חוק רישוי עסקים בתי קפה או מסעדות יוכלו לפעול באזורי מגורים רק עם תוכנית בניין העיר והיתר בניה מאפשר פעילות זו ובכפוף לחוקי עזר עירוניים. בתי עסק מסוג זה אשר פועלים בניגוד לחוק באזורי מגורים צפויים להעמדה לדין, קנסות, רישום פלילי ואף צווי סגירה.
במקרים בהם בתי הקפה או המסעדות אכן פועלים ברישיון עליהם להקפיד לפעול ע"פ כל התקנות של החוק גם בהתייחס לעוצמת הרעש במקום. חוק רישוי עסקים אוסר מפגעי רעש בסביבת מגורים בשעות מסוימות של היום ומגדיר עוצמות רעש מותרות.

במידה וישנן תלונות של דיירים לבית קפה, מומלץ שיביאו מודד רעש מקצועי, בדיוק כמו אולם אירועים החייב לעמוד בתקנות עוצמת הרעש, אשר ינטר את עוצמות הרעש לאורך תקופת זמן ויקבע אם בית הקפה חורג מהתקן המותר לו. חשוב להבין כי במידה ומפגע הרעש לא יטופל ע"י בית העסק יוכלו הדיירים להתלונן אצל הרשות המקומית אשר יכולה להתנות את רישיון העסק בטיפול במפגע.
במידה ולא תהיה אכיפה של התקנות בנוגעות לעוצמת הרעש יכול בעל העסק לאבד את רישיונו ולעמוד לדין פלילי.
אם אתם עומדים בפני פתיחת בית עסק כמו מסעדה או בית קפה בסמוך למקום מגורים, חשוב שתתנו את הדעת גם על מפגע הרעש ועל העובדה שמספיק דייר אחד חסר סבלנות כדי לשנות את התנהלות כל העסק ואופי פעילותו. תכנון נכון והתאמת המבנה טרם פתיחת בית העסק יכולה לסייע במניעת מפגעים מסוג זה בעתיד.

מידע וליווי בהליך הוצאת רישיון עסק מתאים ניתן להשיג בעזרתו של צוות החברה לרישוי עסקים.