חוק רישוי עסקים בישראל אוסר על פתיחת עסק מכל סוג שהוא, בטרם זה נכפף לתהליך רישוי עסקים כפי שקבוע בחוק, קל וחומר כשמדובר בבתי אוכל, שבענייניהם מקפידה החקיקה אף יותר בשל חשיבותם של תנאי תברואה שונים ורגישות המצב.

תהליך רישיון עסק למסעדה - החברה לרישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מפריד בתי אוכל  ל-4 קבוצות מרכזיות מזנונים, בתי קפה, מסעדות ובית אוכל אחר. שכל אחת מהקבוצות מחייבת תהליך רישוי שונה כאשר הנפקת רישוי למסעדה הינו אחד מהמוקפדים שבהם כשבין היתר מחייב רישוי עסקים מהסוג הזה עמידה במגוון תקנות של משרד הבריאות, אישור של סידורי כבאות הולמים, עמידה בדרישותיה של הרשות המקומית הרלוונטית בדבר חריגות בנייה ואופי השימוש בנכס, רישוי עסקים ממשטרת ישראל ולעיתים גם אישורים מהמשרד להגנת הסביבה.

המלצות לקראת הנפקת רישיון עסק למסעדה

 כפי שציינו פתיחת עסק מזון הוא אינו עניין של מה בכך, זהו תהליך ארוך ומורכב הכולל לא מעט השקעה פיננסית כמו גם זמן רב, יש לקחת זאת בחשבון עוד לפני שעושים את הצעד הראשון.

בתהליך רישוי עסקים בכלל ובקבלת רישיון עסק למסעדה בפרט, מאד מומלץ שלא לנסות להתמודד עם הנושא לבד אלא לפנות לאנשים מקצוע מוסמכים שיודעים בדיוק כיצד להתנהל מול גופי המדינה השונים. ישנם לא מעט סיפורי זוועה על אנשים וגופי שהשקיעו ממיטב כספם ככדי להוציא רישוי מתאים רק כדי לגלות שמשהו מאד מהותי חסר ואין דרך לגשר עליו.

דרך מהותית להקל עליכם בכל מה שקשור לרישוי היא להכליל את תנאי הרישוי כבר בשלבים המקדימים של בניית המסעדה ולדאוג להגיש בקשה מקדמית למשרד הבריאות לאישור תוכניות הבנייה ו/או השיפוץ.
חשוב לדעת שבמדינת ישראל עסקים שמתנהלים עם מזון נדרשים לא רק לתהליך הרישוי הרגיל אלא גם במקביל עליהם לבקש גם רישיון יצרן שזה סיפור לא פשוט בפני עצמו אך אנשי מקצוע יוכלו להתנהל בשתי החזיתות במקביל כשאחת תומכת בשנייה.

מאד כדאי לדעת שבשנים האחרונות הרשות המבצעת נוקטת צעדים דרסטיים לצמצום ואף מיגור העסקים שפועלים ללא רישיון כשבין היתר אפשר למנות ברשימת המאמצים את הקמת הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים כמו גם את מינוי ועדת הבר לבחינה מחודשת של כל נושא רישוי העסקים בישראל. יש לראות בצעדים אלו כאזהרה שאסור להתעלם ממנה.

מהות החקיקה לקבלת רישיון עסק למסעדה

חוק רישוי עסקים משנת 1968 בעצם נועד להבטיח שמירה על איכות הסביבה , מניעת סכנה לשלום הציבור ומניעת מעשי ושד והתפרצות, מטרות נעלות ללא ספק שהשמירה עליהן מבטיחה את קיומנו כחברה תרבותית ומסודרת, מעבר לכך חוקי רישוי יצרן שאליו כפופות כל המסעדות בארץ, מוסיף ומונע גם זיהומי מקורות מים בדשנים וחומרי הדברה, הדבקות במחלות בהן חלו בעלי החיים השונים ועוד שלל סכנות שמעוגנת בחוק בריאות הציבור. יחד יוצר השילוב מחסום מהותי לרשימה ארוכה מאד של סכנות פוטנציאליות ומאפשר לנו ליהנות מהאוכל בראש שקט.