השלב הראשון בפתיחת עסק הוא קבלת רישיון עסק מהעירייה. במסגרת שלב זה על בעלי העסק המעוניינים לקבל את הרישיון לפנות אל הגורמים השונים בעיר, על מנת לקבל את אישורם לצורך קבלת רישיון העסק.

רק לאחר שיתקבל אישורן של כל המחלקות השונות (הנדסה, כיבוי אש, משטרה, מ. הבריאות, ביוב ועוד) יוכל עסק לקבל את הרישיון מידי העירייה. כדי לעודד פעילות ויזמות עסקית בתחומן, מפעילות עיריות שונות מחלקות רישוי עסקים מקומיות, שמטרתן להקל ככל הניתן על עסקים המעוניינים לקבל רישיון. גם ראשל"צ מפעילה מחלקה אשר מסייעת ככל יכולתה לעסקים בהליך הרישוי.

אגף רישוי עסקים בראשון לציון ופעילותו

כאמור, מטרתו של אגף רישוי עסקים בראשון לציון היא לסייע לעסקים בהליך הרישוי לקבל את כל ההיתרים הדרושים, על מנת לאפשר את פעילותם התקינה והשוטפת ללא עיכובים ועלויות מיותרות. הליך רישוי עסקים כאמור, כולל קשר עם מחלקות שונות בעירייה ואף עם גורמים אחרים כגון מכבי אש והמשטרה. בדיקת העסק כדי להבטיח שהוא פועל על פי תקני הבטיחות הנהוגים והראויים – כל אלה מבטיחים לנו, הציבור, את ביטחוננו כאשר אנחנו מבקרים בעסקים. מחלקות רישוי עסקים בערים השונות מציעות סיוע לעסקים כדי להקל עליהם את השלבים הראשונים, אולם עושות זאת מבלי להתפשר כהוא זה על תקני הבטיחות השונים אשר הם אמונים על אכיפתם.
על פי האמור באתר של אגף רישוי עסקים בראשון לציון, האגף הציב לעצמו את הסיוע הזה כמטרה והוא פועל כל העת תוך בדיקה עצמית והפקת לקחים כדי להציע שירות טוב ככל הניתן לעסקים בהליכי הרישוי, וכדי לאפשר להם תחילת פעילות קלה וללא עיכובים ככל הניתן. בזכות האגף, רישוי עסקים בראשון לציון הוא נוח ויעיל למדי. רישוי עסקים בראשון לציון באמצעות אגף רישוי עסקים הוא לא קצר יותר, אמנם, כיוון שאי אפשר לדלג על קבלת רישיונות מהגורמים השונים, אבל הוא בהחלט יעיל ונוח יותר.

רישוי עסקים בראשון לציון - החברה לרישוי עסקים

פנייה אל אגף רישוי עסקים בראשון לציון לצורך רישיון עסק

במידה ואתם מעוניינים לקבל רישיון עסק, אתם יכולים לפנות אל אגף רישוי עסקים בראשון לציון באמצעות הגשת בקשה לרישיון עסק. עם זאת מומלץ ראשית, טרם הפנייה אל אגף רישוי עסקים בראשון לציון, לבדוק אם אכן העסק שלכם טעון רישיון. חשוב להבין, כי פנייה אל אגף רישוי עסקים בראשון לציון, כמו גם אל אגפים דומים בכל ראשות מקומית, צריכה לעמוד בכללי ההגשה, ולכלול מסמכים ותרשימים בקנה מידה מסוים. כדי להבטיח כי יש בידיכם את כל הדברים הדרושים לצורך פנייה אל אגף רישוי עסקים בראשון לציון או בכלל, מומלץ להיוועץ עם חברות מומחים המסייעות ברישוי עסקים. רק על ידי היוועצות עם המומחים תוכלו להבטיח לעצמכם כי אתם עושים את הדברים בצורה נכונה.