טלפון וכתובת של מחלקת רישוי עסקים ראשל"צ

מחלקת רישוי עסקים ממוקמת ברחוב הכרמל 20, בקומה השלישית.

איש הקשר: מנהל מח' רישוי עסקים מר דני מרון

אימייל :  DaniM@rishonlezion.muni.il

טלפון מנהלת אגף רישוי עסקים ראשון לציון : 03-9547384.

טלפון רכזת רישוי עסקים ראשון לציון : 03-9547341, 03-9547343

מספר הפקס : 03 – 9547335

קבלת קהל מתקיימת בימים א, ד, ה' בשעות 08:00 – 13:00  ובימי ב' בשעות 16:00 – 19:00.

בדף האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון המצוי באתר העיריה, תוכלו למצוא את רשימת בעלי העסקים בעיר הפועלים ברישיון מלא, כפי שאלה ידועים באותו זמן. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת ובכל מקרה אינה מהווה תחליף לבדיקה אל מול מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון עצמה, בעת הצורך.

אגף רישוי עסקים ראשון לציון

מטרתה של מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון היא להוות צינור מקשר בין בעלי עסקים ובין הגורמים המעורבים בתהליכי רישיון עסק – גורמי תברואה, משטרה, מכבי אש, ביוב והמחלקה לשמירה על איכות הסביבה. מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון שמה לה למטרה לפעול באופן יעיל ומקצועי אל מול בעלי העסקים בעיר, ולזרז ככל האפשר את מתן רישיון עסק על מנת לאפשר את פעילותם השוטפת והרווחית.

במקביל מקיימת המחלקה מדיניות אכיפה כלפי עסקים טעוני רישוי הפועלים ללא רישיון עסק.

פעילותה של מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון

מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון אמונה על הנפקת רישיון עסק לבעלי עסקים בראשל"צ, טיפול בהוצאת היתרים על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח ועל פי חוקי העזר העירוניים, וברשותה כל המידע אודות עסקים הנדרשים לפעול ברישיון בעיר, וכל המידע הנדרש להיות מסופק מגורמי ההנדסה והמשפט בעיר.

אגף רישוי עסקים ראשון לציון פועל תוך חתירה מתמדת לביקורת עצמית ולשיפור תהליכי העבודה, במטרה להגביר את יעילות עבודת האגף ואנשיו, לשפר את מתן השירות לבעלי העסקים בעיר, ולשמור באופן מיטבי על בריאותם, שלוותם ואיכות חייהם של תושבי העיר.

להלן אופן הגשת בקשה לרישיון דרך מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון:

  1. לפני הגשת בקשה נדרש לפנות למחלקת רישוי עסקים ולבדוק האם נדרש רשיון להפעלת העסק וכן לשם קבלת כל המידע אודות אופן הבקשה והצפוי בתהליך.
  2. להגשת הבקשה לרישיון יש להוסיף תרשים סביבתי של מיקום העסק, מפה מצבית ואת תוכנית העסק, בקנ"מ כפי הנדרש. בנוסף, יש להגיש את כל מסמכי העסק, מעמדו המשפטי, צילום תעודה מרשם החברות, חוזה שכירות ומסמכים נוספים על פי צורך.
  3. את הבקשה יש להגיש בחמישה – שישה עותקים על פי חוק ועל פי דרישות האגף, בליווי טופס בקשה לרישיון המצוי באגף רישוי עסקים ראשון לציון ובכפוף לתשלום אגרת רישוי.
  4. לאחר הגשת כל המסמכים יפתח תיק רישוי לעסק ויחל הליך הרישוי המבוצע אל מול הגורמים הנדרשים.