עקב המצב הביטחוני המיוחד שהוכרז בעורף, גיוס המילואים הנרחב של בעלי עסקים ובעלי תפקידים והעובדה שמפונים רבים אינם נמצאים בביתם, החליטה הממשלה להאריך את תוקפם של אישורים רגולטורים.
בתאריך 25.10.2023 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את "חוק הארכת תקופות" הקובע הארכה אוטומטית לאישורים רגולטורים ובכללם רישיון עסק, היתר זמני והיתר מזורז. הארכה זו תחול על עסקים שרישיון העסק או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז שלהם פג או עתיד לפוג ב"תקופה הקובעת" 7.10.23- 7.1.24.

להלן המסמך המלא מתוך אתר משרד הפנים: