פריט רישוי העסק הרלוונטי למטבחים תעשייתיים (מטבחי קייטרינג) הינו:
4.6ה' – הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון).

תקנות רישוי עסק מדברות על מטבח קייטרינג שהוא למעשה מטבח תעשייתי.
הגדרת צו רישוי עסקים ל"מטבח תעשייתי" הינה למטבח המייצר מזון למטרת קייטרינג. הגדרת הצו:
"מטבח קייטרינג הינו מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן".
למעשה מדובר במפעל מזון אשר מכין מזון (מזון חם או מבושל ומצונן) המוכן לצריכה ומופץ לנקודות קצה בתוך גסטרונומים או אריזות קייטרינג אחרות. המזון יכול להיות מיועד לחדרי אוכל של מפעלים, בתי ספר, בתי אבות וכו'.
אין מדובר במפעל שהתוצרת שלו היא מזון ארוז מראש לצרכן.

האם קייטרינג מהבית דורש רישוי עסק?

קייטרינג מהבית הינו אסור, בית מיועד למגורים ואסור לעשות ממנו עסק, בטח לא בתחום המזון.
עסק מהבית לא יוכל לקבל אישור מח' הנדסה ורישיון עסק.
כל מי שעוסק בקייטרינג, אמור לעשות זאת רק במפעל בעל רישיון עסק ויצרן כחוק.
הפעלת עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק ועלול לגרור תביעות משפטיות וקנסות.

גורמי הרישוי למטבח תעשייתי

בהליך רישוי עסקים לקייטרינג מעורבים: מחלקת תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר) וכמובן משרד הבריאות (מח' בריאות הסביבה ומח' שירות מזון).
החל מ 1.1.2019 רישיון עסק למטבח תעשייתי תקף לחמש שנים (עד מועד זה, היה תקף לשנה אחת בלבד).

למידע על התשתיות הדרושות הלכה למעשה עבור הקמת מטבח קייטרינג, הנכם מוזמנים לקרוא במאמר: תכנון מטבחים תעשייתיים