ב 8/2/22 פורסם צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות) שאושר בכנסת. זהו צו רישוי עסקים משולב הכולל גם את המידע על אופן הוכחת נגישות העסק. במידה ומדובר בעסק המספק שירותים לציבור ומופיע בצו רישוי עסקים כטעון רישיון עסק, חלה עליו הוכחת נגישות.

צו הוכחת נגישות כולל רק את פריטי הרישוי המוגדרים כ"מקום ציבורי" או "שירות ציבורי" ולכן הפריטים שאינם מופיעים בצו זה אינם נדרשים כלל באישור נגישות.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פרסמה טופס מעודכן לחוות דעת מורשה נגישות, אולם ניתן עדיין להשתמש בטופס אישור מורשה נגישות הישן לתקופה של 6 חודשים (עד ליום 8.8.22).

קבצים וקישורים:

נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) – עוסקת בכל הקשור להתאמת המרחב הפיזי, כך שאנשים עם מוגבלויות יוכלו להתנהל בו בצורה שווה.

נגישות שירות – עוסקת בכל הקשור לדרך שבה שירות מסוים ניתן לציבור (למשל אתר אינטרנט), ווידוא כי אותו שירות ניתן באופן המאפשר גם לאנשים עם מוגבלויות לצרוך אותו בצורה שוויונית.

אופן הוכחת הנגישות הינו בהתאם לגודל העסק, כך למשל:

עסק במהות בית מרקחת 1.1 – עד 100 מ"ר יכול להגיש תצהיר, מ-100 עד 200 מ"ר יגיש חוות דעת נגישות השירות בלבד ומעל 200 מ"ר חוות דעת של מתו"ס ושרות (כפי שהיה עד היום). עסק במהות מרכול 4.7ב'- עד 100 מ"ר יכול להגיש תצהיר, מ-100 עד 300 מ"ר יגיש חוות דעת נגישות השירות בלבד ומעל 300 מ"ר חוות דעת של מתו"ס ושרות (כפי שהיה עד היום).

בעיקרון, במידה והנכם עומדים בהוכחת נגישות באמצעות תצהיר- יש להגיש תצהיר מאומת כדין + טופס בדיקה עצמית חתום, אפשר להיעזר במורשה נגישות (ואז ההליך לא חוסך הפעלת יועץ).

סניפי הפארם הם בדרך כלל בשטח של מעל 300 ולכן נשאר כפי שהיה עד היום כולל הפעלת יועץ. חנות נוחות קטנה לעומת זאת אכן תעמוד בתצהיר מאומת שיכול לחסוך הפעלת יועץ נגישות. שימו לב שיש לבצע בדיקה עצמית שהינה חלק בלתי נפרד מהתצהיר ולכן יכול להיות שתרצו בכל מקרה להפעיל יועץ נגישות.

הוכחת נגישות

מתוך טופס בדיקה עצמית:

טופס זה מציג את עיקרי התקנות, נועד לסייע לך לבדוק את הנגישות בעסק, והוא חלק מדרישות הגשת תצהיר לפי חוק רישוי עסקים. את התקנות במלואן ניתן למצוא באתר האינטרנט של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

תקנות הנגישות כוללות מספר הוראות פטור (כגון: פטור מטעמים כלכליים ופטור מטעמים הנדסיים). מומלץ לבדוק באתר האינטרנט של הנציבות.

ייתכן כי ישנן התאמות נגישות ייחודיות הנדרשות בסוג העסק או השירות, אשר אינן מופיעות בטופס הבדיקה. באפשרותך להסתייע באיש מקצוע (מורשה לנגישות השירות או מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), אם המידע שעליך נדרש לבדוק אינו בתחום מומחיותך.

תוקף אישור נגישות

בעת חידוש רישיון עסק יש להציג אישור נגישות עדכני. בעיקרון בעסק שנדרש לחידוש אחת לשנה למשל, תוקף האישור נתון לשיקול הרשות ויתכן שלא תדרשו לחדשו (למשל קצביה, אצטדיון, יריד).

גם במידה והתקבל רישיון עסק זמני עקב גורם אחר שלא אישר, לא יהיה צורך לחדש ככל הנראה אישור נגישות.