חוק רישוי עסקים מפרט בתוכו עסקים מסוגים שונים, הטעונים רישיון עסק לשם הפעלתם. על מנת לקבל רישיון עסק, על העסק לעמוד בכל הדרישות והתקנות אשר מציב החוק, על מנת לשמור בצורה הטובה ביותר על בריאות ובטיחות הציבור.
חלק ניכר מתהליך קבלת רישיון עסק מוקדש לנושא בטיחות בעבודה. גורמים שונים, בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, שירותי הכבאות ועוד, בודקים כי מתקיימים כל התנאים הנדרשים על מנת לשמור על בטיחות העובדים. על מנת לקבל רישיון עסק, על בעל העסק למלא אחר תקנות הגורמים השונים, בכל הנוגע לבטיחות העובדים בתהליכי העבודה. במאמר זה נפרט חלק עיקרי מתקנות אלה.

רישיון עסק – תקנות בטיחות בעבודה

כל בעל עסק חייב בראש ובראשונה לדאוג לבטיחות עובדיו וזכויותיהם. מלבד תנאי השכר וזכויות המגיעות לעובדים על פי חוק, על בעל העסק להציג בפני הרשויות לפני קבלת רישיון עסק תנאים מינימליים, המבטיחים בטיחות בעבודה, כגון ציוד תקין, תנאי תברואה נאותים וכדומה.

משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה לדוגמה, יקבעו בתהליך רישוי לעסקים דרישות לקבלת רישיון עסק. בסביבה בה נעשה שימוש בחומרים מזהמים, על בעל העסק לדאוג לשם קבלת רישיון עסק לאמצעים שימנעו חדירת חומרים מזהמים לדרכי הנשימה של העובדים או עורם, כגון מסכות סינון, חליפות מיוחדות, כפפות וכדומה. כמו כן, יש לשמור על תנאי היגיינה ותברואה נאותים.

במקומות בהם חשופים העובדים לרעש בעוצמה גבוהה, על המעבידים כתנאי בלתי נפרד לקבלת רישיון עסק, לדאוג לאטמי אוזניים מיוחדים, שימנעו גרימת נזק כלשהו לעובד. עוד ייבדקו בתהליך רישוי לעסקים ציוד ותנאים מתאימים לעבודה מול קרינה וחומרים כימיים, במעבדות לדוגמה.

משטרת ישראל תציב גם היא תנאים ודרישות משלה בדרך לקבלת רישיון עסק, בכל הנוגע לבטיחות עובדים, אמצעים להתמודדות מול פריצות, גניבות וכדומה, כגון: מערכות אבטחה, הצבת שומרים במקומות הומי אדם, כספות, זכוכיות מחוסמות ועוד.

גם שירותי הכבאות יציבו דרישות לקבלת רישיון עסק הקשורות לבטיחות בעבודה. מערכות כיבוי האש בכל סוג של בית עסק ייקבעו על ידי מומחים מטעם שירותי הכבאות, על מנת להבטיח את בטיחות השוהים במקום. כך לדוגמה יידרש בעל העסק בהתאם לסוג העסק, להציב במקום מערכות התרעה במקרה של שריפה, גלאי עשן, דלתות חסינות אש, מערכות ספרינקלרים, מטפים לכיבוי אש ועוד. בנוסף, יש לדאוג כחלק מתקנות רישוי לעסקים ליציאת חירום.
כפי שניתן לראות, בטיחות בעבודה תופסת חלק נכבד מתהליך קבלת רישיון עסק. כל עסק טעון רישיון, יפנה למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית אליה הוא משתייך ולאחר הגדרתו על ידי הרשות, יקבל את כל התקנות והדרישות בהן עליו לעמוד, על מנת לקבל רישיון עסק. נציגים מטעם הגורמים השונים יבדקו כי אכן הדרישות קוימו ורק לאחר מכן ינפיקו אישורים לקבלת רישיון עסק.