בהליך הוצאת רישיון העסק דורשות רשויות רישוי עסקים מגוון תכניות שמטרתן לספק לרשויות את המידע הנדרש על מנת לאשר כי העסק בטיחותי לציבור.

תכנית בטיחות הינה תכנית הנערכת ע"י יועץ בטיחות אש ותפקידה לציין את כל האביזרים, הציוד, ומרחקים לצורך שמירה על ביטחון הציבור בשעת שריפה לרבות פתרון מילוטתכנית ביטוחית החברה לרישוי עסקים.
תכנית בטיחות הינה חלק מהדרישות של רשויות רישוי עסקים לצורך קבלת רישיון עסק.
בד"כ דורשים הגשת תכנית בטיחות ממפעלים גדולים או מחנויות גדולות אך יש ורשות כלשהיא תדרוש תכנית בטיחות גם מעסקים אחרים.

תכנית בטיחות היא חלק מההליך הכולל של הוצאת רישיון עסק אותו עושה החברה לרישוי עסקים.