כאשר עסק מגיש בקשה לרישיון עסק עליו להציג במסגרת הנתונים לקבלת רישיון עסק המצויים בגרמושקה גם תכנית אדריכלית של העסק. זוהי חלק מתכנית ההגשה ואדריכל אחראי להכין זאת.

חתכים

החתך הוא שרטוט דו ממדי המציג אזור מסוים בתכנית בניצב לקרקע. החתך נותן מידע משלים לתכנית בנושא גבהים ומפלסי המבנה.

חזיתות
חזית היא שרטוט המאפשר תיאור של חזית העסק מבחוץ. כל עסק צריך להגיש בנוסף לתכנית גם חזיתות וחתכים של העסק על מנת לעבור את תהליך הוצאת רישיון עסק.

החברה לרישוי עסקים מספקת את תכנית ההגשה עבור העסק כחלק מליווי כולל של ההליך לרישוי עסקים אותו היא מספקת ללקוחותיה