כל עסק אשר פועל בישראל ועונה להגדרות החוק, חייב לקבל רישיון עסק מטעם המדינה כדי לפעול. פתיחת עסק וקבלת רישיון עסק נשמעת לרבים מאתנו כעניין סבוך, אשר דורש הרבה התעסקות ויידע.אכן, מצד אחד ניהול ותחזוקה של עסק דורשים לא מעט עיסוק, מאידך, הוצאת רישיון עסק איננה עניין סבוך מדי והוצאת רישיון עסק תאפשר לכם ליישם את הרעיון הכלכלי שלכם. חשובה מכל אלה העובדה, כי רישוי העסקים בא להגן בעיקר עלינו האזרחים. אספנו עבורכם מידע על הצעדים שצריך לנקוט, כדי לקבל רישיון עסק ולהפעיל את העסק בכלל.

למי כדי להוציא רישיון עסק בכלל?

השאלה איננה למי כדאי, אלא מי צריך להוציא רישיון עסק. החוק קובע מספר קריטריונים אשר מי שעונה עליהם חייב, כדי לפעול, לקבל רישיון עסק מהמדינה. המטרה של רישיון עסק היא פיקוח של המדינה על העסקים. כאשר עסקים נרשמים ומקבלים רישיון עסק כחוק, הדבר מאפשר למדינה להבטיח, כי העסקים עומדים בתנאים המתאימים עבור עסק מסוים ומאפשרים למדינה לפקח על העסק. עסקים אשר פועלים ללא רישיון עסק מאולצים לא פעם להיסגר מספר חודשים לאחר שנפתחו, כיוון שלא היה להם רישיון עסק כמתחייב מהחוק.

מטרות חוק רישוי עסקים מוגדרות בחוק עצמו בסעיף 1 בחוק, ועיקריהן: הבטחת איכות נאותה של הסביבה; שמירה על שלום הציבור והסדר הציבורי על ידי אבטחה מפני שוד והתפרצות; בטיחות הנמצאים בעסק וסביבתו; מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים, חמרי הדברה, דשנים וכו'; הבטחת תנאי תברואה נאותים; קיום התקנים הנוגעים לתכנון ובנייה, כיבוי אש וכו'. המדובר באחד החוקים החשובים ביותר לנו כאזרחים והמבטיחים לנו, כי כאשר אנחנו נמצאים בבית עסק הוא עומד בכל התנאים הדרושים, כדי להבטיח לנו את מטרות החוק. החוק מגדיר איזה שר אחראי על יישום והתקנת תקנות בכל אחד מהתחומים המנויים בחוק ואלה אחראים על פיקוח העמידה של העסק בתנאי הרישיון.

חובות נוספים של בעל עסק כלפי המדינה

אם השלב הראשון בשביל לפתוח בית עסק הוא קבלת רישיון עסק מהמדינה, הרי שישנן חובות נוספות המוטלות על מי שרוצה לפתוח עסק, שעיקרן דיווח על העסק והכנסותיו. כך למשל, כל מי שמעוניין לפתוח עסק חייב: לפתוח תיק מע"מ; לפנות אל מס הכנסה; לפנות אל ביטוח לאומי. אלה כמובן עומדים בנוסף לדרישה לקבלת רישיון עסק מהרשות המקומית. אם קבלת רישיון העסק המטרה להבטיח כי העסק פועל על פי תקנים שונים של בטיחות ותנאים של משרדי הממשלה השונים, כדי להבטיח את שלום הציבור, הרי שהפנייה אל מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, נועדה להבטיח את הדיווח האמיתי של ההכנסות של העסק לצורך מיסוי העסק, ולאפשר לעסק את הפעילות הכלכלית שלו. בלי פנייה אל גופים אלה, עסק איננו יכול להתחיל לגבות כסף בעבור השירותים שהוא מציע.