הליך הוצאת רישיון עסק משתנה בין הרשויות המקומיות השונות, בדרישותיהן ולעיתים אף באופן בו הם מפרשים מצבים "אפורים",  אולם בבסיסו ישנם אלמנטים משותפים ובכל הרשויות נבדקות כל הדרישות ע"פ חוק רישוי עסקים.

מספר השלבים העיקריים בהגשת בקשה לרישיון עסקהבקשה לרישוי עסק מתקבלת במחלקת הרישוי ע"י תברואן המוודא כי הבקשה הוגשה ע"פ כל הדרישות והיא כוללת את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לתהליך:

1. אישור רשם חברות
2. אישורי לבעלי זכות חתימה בחברה – מאושר ע"י עו"ד או ע"י רו"ח
3. העתק תעודות זהות כולל נספחים
4. העתק חוזה שכירות / רכישה (אין צורך בהסכם המלא יש לדאוג להמציא את העמוד הראשון והאחרון הכוללים את המידע על הנכס והבעלים והחתימות)
5. שובר תשלום ארנונה
6. המחאה לפקודת הרשות בסך פרטי הרישוי
7. שישה העתקים של תיק הרישוי חתומים ע"י בעל העסק
8. פרשה טכנית כאשר מדובר על עסקי מזון
9. טופס השלכות כאשר מדובר במפעלים

פרטי העסק מוזנים למערכת הרישוי ע"פ המידע שהוזן בטפסי ההגשה ועל סמך תעודת רישום העסק ברשם החברות. בסיום הרישום מונפק שובר לתשלום ולאחר התשלום מתקבל אישור הגשת בקשה לרישיון.

כפי שהוזכר, הליך הרישוי בבסיסו דומה בין הרשויות, אולם יכול להשתנות בין רשויות שונות, כמו לדוגמא: בעיריית תל אביב מתחיל הליך הרישוי עם חוות דעת משרד הבריאות ורק לאחר אישור ימשך התהליך ע"י מחלקת הרישוי. ברמת גן לעומת זאת, תהליך הרישוי מותנה באישור המחלקה ההנדסית ואילו ברחובות, יש לפתוח את התהליך דווקא במחלקת ארנונה ומחלקת שילוט, ורק לאחר אישורם, עובר התיק למחלקת הנדסה ומשם להליך במחלקת הרישוי.

שונות זו בין רשויות, לא פעם יכולה להטעות את מגישי הבקשה ולגרום לבעלי עסקים עם סניפים ברשויות שונות לבירוקרטיה מתישה. לכן, מציעה החברה לרישוי עסקים ליווי וסיוע בהליך הוצאת רישיון העסק. בחברה לרישוי עסקים פועלים בעלי מקצוע מומחים בתחום, המודעים היטב לכל המגבלות והדקויות בין הרשויות השונות. ליווי ע"י בעל מקצוע בתחום הרישוי יכול לחסוך ריצות מיותרות, תורים ארוכים ובעיקר בירוקרטיה מתישה.

הליך רישוי העסקים בליווי החברה לרישוי עסקים נעשה תוך הקפדה על כל הפרטים הנחוצים לתהליך ומעקב צמוד ושוטף בכל שלבי רישוי העסק:

1. מחלקת הנדסה – המאשר את תוכניות העסק על היתרי הבנייה, תוספות בנייה חריגות וכו'
2. משרד הבריאות – הבודק את ההתאמה בין התכניות המוגשות לעסק בפועל ומוודא כל תנאי הרישוי עומדים בתקנים ואינם מהווים סכנה לפגיעה בבריאות הציבור
3. המחלקה לאיכות הסביבה הבודקת תקינות בנוגע לפינוי אשפה, מנדפים, מפרידי שומן וכל אותם תקנים הקשורים לאיכות הסביבה ורלוונטיים עבור העסק.
4. משרד העבודה- המוודא כי תנאי העבודה ותקנים לסוג העסק מיושמים במלואם ואין גורמים המהווים סכנה עבור העובדים.
5. משטרת ישראל – המוודא כי העסק מותאם כך שימנע כשלים במצבי אסון, מערכות אזעקה והתראה ועוד.
6. כיבוי אש – מוודאים את תקינות המטפים, ציוד כיבוי, ספרינקלרים, מערכות כיבוי ומערכות חשמל.
בכל אחד מהשלבים, במידה ומתקבלות הערות או השגות, פועלת החברה לרישוי עסקים בשיתוף עם בעל העסק במטרה לתקן ולהגיש את התכנית המעודכנת בהתאם לדרישה של הרשות.