חנויות מסחריות אשר שטח המכירה שלהן (ללא מחסן) הוא 800 מטר ומעלה נדרשות ברישיון עסק. מדובר באותן החנויות שאנו רגילים לראות בקניונים ובמרכזי קניות אחרים, חנויות חשמל, עשה זאת בעצמך, ציוד משרדי, פארם וכו׳.

פריט הרישוי לעסק מסוג זה בטבלת פריטי הרישוי הוא: 6.2 – חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות.

ההיגיון העומד מאחורי הדרישה להליך רישוי עסקים נובע מהעובדה כי בשטחה של חנות גדולה תיתכן התקהלות גדולה של אנשים במבנה אחד דבר המחייב פתרונות למצבי חירום.

גורם הרישוי המרכזי בהוצאת רישיון עסק לחנויות גדולות הוא המשטרה וגם כיבוי אש, מחלקת הנדסה בעריה ותברואה.

רישיון עסק לחנות

אישור מחלקת הנדסה

כמו כל שטח עסקי גם כאן נבדק ייעוד המבנה מול היתרי הבניה. ייבדק סוג הפעילות המבוקשת מול היתר הבניה לדוגמא: לא ניתן לקבל אישור הנדסה לחנות בשטח של מבנה אשר בהיתר הבניה מצויין כי מדובר בייעוד תעשייה, במקרה זה יש צורך בהגשת בקשה לשימוש חורג מתעשייה למסחר.

רגולטור ממחלקת ההנדסה פותח את הגרמושקה  ומשווה אחד לאחד עם היתרי הבניה, במידה ויש התאמה הוא מאשר.

מתי מחלקת הנדסה מעכבת רישיון עסק?

במידה ונעשו שינויים במבנה – אם רשמתם בגרמושקה שבכוונתכם לבצע שינויים כלשהם במבנה ממה שאושר בהיתר הבניה (למשל בניית גלריה, הרחבה וכו׳).

במידה וייעוד המבנה לא מתאים לפעילות המבוקשת בבקשה לרישיון העסק, למשל פעילותכם מסחרית אך המבנה מיועד לתעשייה.

שירותי כבאות

מדור מניעת דליקות עניינו מניעת שריפות וטיפול יעיל במידה ומתרחשת שריפה. כמו כן יש להציג להם אישורים על תקינות כל המערכות המותקנות ע"פ תכניות הבטיחות המאושרת כגון: אישור תקינות הספרינקלרים, אישור תקינות עמדות כיבוי אש, אישור תקינות מערכת החשמל בעסק וכו….

יש להציג לרשות כיבוי האש הכנה של תיק שטח – סימולציה של אירועים שעשויים לקרות בחנות ומה הפתרונות המוצעים (יועץ בטיחות).

תיק שטח מכיל תיעוד של כל המבנה ואילו מערכות יש בו למשל מערכת ספרינקלים, מערכת גילוי אש, היכן ימוקמו גלגלוני צינורות אש, עמדות כיבוי אש, שילוט, יציאות חירום וכו׳.

משטרה

המשטרה בוחנת התקהלות קהל ואיך מפזרים אותו בצורה הבטוחה והמהירה ביותר. חלק מדרישות המשטרה והמערכות יהיו דומות לאלו של מחלקת כיבוי אש אך לכל רשות יהיו דרישות ייחודיות לה. למשל: גנרטור, מעברי מילוט, פתחים – רוחב דלתות תקני, ציון מרחק בין הדלתות, מערכות כריזה, מגנטי אש, דלתות שצריך שישתחררו בזמן הפסקת חשמל.

מחלקת התברואה

למרות שסעיף זה נראה טריוויאלי, דרישות כמו מספר פחי אשפה וגודל חדר אשפה למשל, יכולים להיות מצבים בהם דרישה לרישיון עסק תתקע דווקא במחלקת התברואה.

על מנת שחנות תקבל רישיון עסק עליה לספק גרמושקה שתיתן מענה לכל גורמי רישוי העסקים בהתאם לתכתיבים ולתקדימים בכל רשות רישוי.

החברה לרישוי עסקים עורכת מלכתחילה גרמושקה שתעמוד בתנאים של הרשויות גם בהתאם לתקנות וגם לפי ניסיונה מול כל רשות רישוי ספציפית.

החברה לרישוי עסקים היא גם זו שלוקחת אחריות להעביר גרמושקה זו בדרך הקלה ביותר עד קבלת רישיון עסק.