בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק, וזאת על מנת לסייע לאנשים עם מוגבלויות שונות לתפקד בנוחות, בכבוד ובעצמאות ככל הניתן.

על-מנת להבטיח זאת, עסקים נדרשים להראות שמתקיימות בהם התאמות הנגישות גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו.

אישור נגישות במסגרת הליך רישוי עסקים חל על עסקים שנותנים שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל, במפעלים או מקומות עבודה אחרים חלה חובת נגישות בדר"כ באזורים שאליהם מגיעים לקוחות.

לכל עסק הנדרש באישור נגישות, יש את ההוראות הרלוונטיות לו. הנחיות הנגישות מתייחסות למספר גורמים וביניהם כמובן פריט הרישוי של העסק ונתוניו הפיזיים כמו למשל האם הוא נמצא בבניין חדש או קיים, ובמידה ונמצא בבניין קיים האם ניתן פיזית להקים בו חדר שירותים מונגש על פי התקנות וכדומה. הנחיות הנגישות מתחשבות גם בשטחו במ"ר של העסק, בפעילות שאמורה להתבצע בו ועוד.

לעיתים קרובות אנו נתקלים במקרים בהם בית עסק נדרש על פי התקנות היבשות לבצע הנגשה שאינה סבירה כאשר בפועל היא אינה הכרחית ונתוני העסק מאפשרים לו לקבל הקלה בנושא או שקיים תקדים ובעסקים עם נתונים דומים לעסק זה לא התקבלו אותן דרישות מחמירות.

החברה לרישוי עסקים בליווי יועץ נגישות מנוסה תדע להציג בפניך את התמונה המלאה ובמקרים מסוימים נוכל בהחלט לחסוך ממך כניסה להוצאות מיותרות ולקיצור הליך הרישוי.

הנחיות נגישות במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34)

במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, יכנסו בקרוב לתוקף תקנות נגישות חדשות(לסעיף 8ב) אשר מהוות הקלה משמעותית בהליך רישוי העסק (צפויות היו להיכנס ב 1.4.19 אך נדחו)  .

עד לתיקון 34, אישור סופי לנגישות במסגרת הליך רישוי עסק התבצע ע"י מורשה נגישות מטעם הרשות. ההקלה תאפשר לעסק לבחור ביועץ נגישות מטעמו אשר יתן חוות דעת לנגישות העסק ע"ג טופס 8ב  או לשלם אגרה לקבל את חוות הדעת מטעם מורשה הנגישות של הרשות.

הליך הנגשת עסק  

עד היום, תהליך הנגשתו של העסק כלל קבלת ייעוץ ודרישות להתאמות נגישות ע"ייועץ נגישות מטעם העסק , לאחר מכן ביצוע ההתאמות וקבלת חוות דעתו כי העסק מונגש. בשלב הבא העסק נבדק שנית ע"י יועץ הנגישות מטעם הרשות (יועץ חיצוני או פנימי) והוא רשאי להוסיף דרישות משלו.

כיוון שמעורבים בתהליך שני מומחים, לכל אחד ראייה מעט שונה, דקדקנות אחרת ופרשנות שונה של החוק ולכן גם כאשר יועץ הנגישות של העסק קבע שהמקום נגיש, עדיין סביר שליועץ נגישות מטעם הרשות תהיינה הערות והוא יעכב את אישורו עד ביצוע ההתאמות הנוספות שדרש.

מעבר לבדיקה הכפולה ע"י שני יועצים מורשים שונים, בדיקה זו כרוכה לעיתים גם בהמתנה ארוכה לטיפול המשרד.

אפשרות לקבלת אישור נגישות מטעם הרשות

  • הצגת  אישור נגישות של יועץ נגישות מתו"ס ושירות מטעם העסק (כאשר בעסקים מסויימים ניתן יהיה להסתפק בחוות דעת של יועץ נגישות אחד (מתו"ס או שירות).
  • קבלת הייעוץ והאישור בהתאם מטעם מורשה הנגישות של העירייה בכפוף לתשלום אגרה.
  • הגשת תצהיר בדבר עמידה בתנאי נגישות (לעסקים שיפורטו בצו של שר המשפטים).

לסיכום, משמעות השינוי הצפוי לבעל העסק הינה האפשרות להעסיק גורם אחד אשר יתכנן וייתן את אישורו לנושא הנגישות וקיצור משמעותי בלוח הזמנים לקבלת האישור הסופי.