בהליך הוצאת רישיון עסק לבתי אוכל נדרש בעל העסק למלא טופס פרשה טכנית הכולל פירוט לגבי מהותו של העסק ולתהליכי העבודה במקום.

מהי פרשה טכנית

פרשה טכנית הינה קובץ מסמכים המסביר את תכנית ההגשה. פרשה טכנית מסבירה איך העסק יפעל הלכה למעשה על כל הפרטים הקטנים כשהסימוכין בפרשה טכנית מפנים לגרמושקה.

פרשה טכנית נחלקת לכמה חלקים המתארים את העסק ומהותו:

חלק העוסק בפרטי העסק ופרטי ההתקשרות עם בעל העסק כולל – שם העסק, סוג העסק, כתובת, שמות הבעלים ופרטי התקשרות.

מידע כללי על רקע העסק ומהותו האם מהווה מסעדה, בית קפה או אחר ואת מי הוא אמור לשרת. בפרשה טכנית יתואר התפריט באופן כללי אין צורך לתת פירוט של מנות, אולם  יש לספק רשימת מרכיבים וחומרי גלם כגון: ביצים, פסטות, בשר, ירקות וכו'.בתי אוכל - רישוי עסקים

פרשה טכנית מתארת את תהליכי העבודה של כל המנות בתפריט לדוגמא: היה והמקום יכין סלט ירקות , בפרשה הטכנית יוסבר כיצד מגיעים הירקות (היכן הם מאוחסנים), היכן מטפלים בהם (למשל שטיפה, חיטוי) ,לאחר מכן עיבוד ותיבול ואחסון לפני הגשה. כל אביזר כמו מקרר אחסון, משטח עבודה וכו' יתואר גם בגרמושקה הצמודה לפרשה הטכנית.  במידה ובית האוכל מבצע משלוחים יש לציין זאת ולתאר את ההליך כולל שלבי האריזה והיציאה מבית האוכל.

בפרשה הטכנית יתוארו הכמויות של חומרי הגלם ואחסונם ותדירות קבלתם למקום.

חלק נוסף יספק מידע על מקורות המים, האינסטלציה במקום ומערכות האוורור.