בתי עסק רבים הקמים בתל אביב ובכלל ישובי ישראל, חייבים על פי חוק רישוי עסקים, ברישיון עסק.

רישיון עסק מונפק על ידי הרשות המקומית, במקרה זה, עיריית תל אביב-יפו, והוא מהווה אישור לניהול העסק על פי כל הדרישות והתקנות הקבועות בחוק. רישוי עסקים הוא חובה –  אי פנייה לקבלת רישיון עסק והפעלת עסק החייב בכך ללא רישיון, עלולים לגרום לסגירת העסק, קנסות, הליכים משפטיים ואף מאסר בפועל.

רישוי עסקים ת"א – מתחילים בתהליך

כיצד מתנהל תהליך רישוי עסקים ת"א ?

תהליך רישוי עסקים הוא לרוב תהליך ארוך, המצריך אישורים והיתרים רבים. מומלץ ביותר לפנות לייעוץ מקצועי בנושא רישוי עסקים, על מנת להקל על התהליך ולקצרו.

תהליך רישוי עסקים ת"א מתנהל על פי מספר שלבים:

  • מסמכים ומידע על העסק – בשלב זה מגדירה הרשות המקומית את סוג העסק, התקנות הרלוונטיות לאותו בית עסק על פי חוק רישוי עסקים, מקומו המדויק, פרטים מלאים על בית העסק ועוד. לאחר קבלת המידע הזה, תנחה עיריית תל אביב-יפו את בעל העסק לגבי האישורים הנדרשים לקבלת אישור רישוי עסקים, בניית תכנית עסק, הסדרי חניה ועוד.
  • הגשת בקשת רישוי עסק על ידי בעל העסק וביצוע כל הדרישות לקבלת האישורים השונים – בשלב זה בעל העסק יגיש לעירייה את כל המסמכים שנדרשו על ידי הרשות המקומית ואת תכנית העסק, על מנת להגיש בקשת רישוי עסקים. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה. לאחר קבלת הבקשה היא נבדקת על ידי הרשות המקומית ועל ידי כל הגורמים שאמורים להנפיק אישורים הרלוונטיים להפעלת בית העסק, כגון: משטרה, כיבוי אש ועוד. כל הגורמים יציבו בפני בעל העסק את התקנות והדרישות על פי חוק רישוי עסקים, ועל בעל העסק יהיה לבצען. הגורמים השונים יכולים בשלב זה לערוך ביקור בבית העסק ולעקוב אחר ביצוע הדרישות השונות.
    בשלב זה תיבדק תכנית העסק מול תכנית בניין עיר והיתרי בנייה. במידה וישנה חריגת בנייה, תהליך רישוי עסקים יופסק. במידה והעסק מצריך "שימוש חורג", כלומר שימוש שלא לפי אישור הבנייה, על בעל העסק להגיש בקשה מיוחדת לשימוש חורג, עניין שיאריך את תהליך קבלת רישיון העסק.
  • הנפקת רישיון עסק על ידי העירייה – לאחר שבעל העסק מבצע את דרישות הגורמים השונים והרשות המקומית, עיריית ת"א מרכזת את כל חוות הדעת והאישורים שניתנו, במידה ובעל העסק עמד בדרישות. לאחר מכן, עורכת הרשות את רישיון העסק, בו מפורטים כל התנאים להפעלתו, ושולחת אותו אל בעל העסק.

חובת רישוי עסקים בת"א ובכל רשות מקומית חלה על בתי עסק חדשים או על כאלה שפותחים סניף חדש וכן במצבים נוספים שיש לקרוא עליהם בחוק רישוי עסקים. בנוסף, כל שינוי מהותי המתקיים בתכנית העסק מצריך הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.