רישוי עסקים היה עד היום הליך ארוך ומסורבל וכרוך בבירוקרטיה רבה. בעלי עסקים רבים נתקלו לא אחת באטימות רבה מצד הרשויות, והדרישות שהעמידו בפניהם היו לא אחת מורכבות מוגזמות ובלתי ניתנות כמעט לביצוע.

מחלקת רישוי עסקים שייכת למשרד הפנים. כדי לקבל רישוי עסקים יש להגיש בקשה, אך הדרישות לרישיון עסקים מגיעות מגופים שונים שאינם קשורים אלה לאלה. למשל: ישנן דרישות שונות מהמשטרה, משירותי הכיבוי, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה. כמו כן, ישנן דרישות גם מהעיריות השונות ומגופים נוספים. ריבוי הגופים והדרישות הפכו את תהליך רישוי עסקים לדבר מעיק, מייגע ומתסכל מאד. לצורך צליחה מוצלחת של תהליך רישוי עסקים קמו משרדים העוסקים בהליכים אלה, המסייעים לבעלי העסקים ופוטרים אותם מן הזמן הכרוך בסידורי הבירוקרטיה השונים. לאחרונה החליטה המדינה להקל את הליך רישוי עסקים באמצעות רפורמה משמעותית.

מהי הרפורמה החדשה בהליכי רישוי עסקים ?

בשנה הנוכחית צפויה להכנס לתוקפה רפורמה מקיפה בתהליך רישוי עסקים. הרפורמה כוללת גיבוש מפרט ארצי לרישוי עסקים בתחומים שונים, וכן קביעת כללים לקבלה מזורזת של רישוי זמני לשנה. כמו כן, יוצרת הרפורמה גורם להגשת ערר על תנאי רישיון עסק, צמצום במספר הרשיונות הנדרשים בחלק מן העסקים, וכן הוצאת עסקים אחרים מתחולת הרישוי.

הרפורמה הוצגה במהלך חודש יולי 2011 על ידי מנהל האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים. חבר אחר שהשתתף באותו הכנס טען, כי הפתרון הראוי לבעיות רישוי עסקים הוא הפרטה. בדומה למה שנעשה במשרד התחבורה, ששם הפריטו את מכוני הרישוי לרכבים, הוצע כי המשרד יסמיך מכוני רישוי פרטיים שיתמחו בכל הדרישות, ושישיגו לבעל העסק את כל האישורים הנדרשים לשם פתיחת העסק שלו. טענה שהועלתה כנגד הצעה זו הייתה, כי הדבר יעלה לבעלי העסק סכומי כסף גדולים, אבל היא נדחתה עקב התפיסה, כי העלות כיום לא הרבה פחות גדולה ממה שהוצע, אך יחד עם זאת יחסך לבעל העסק זמן רב בהתרוצצויות ובחוסר וודאות מתמשך. כדי לפקח על הרפורמה הוחלט, כי רשויות המדינה יוכלו לבדוק באופן מדגמי את העסקים ולוודא כי הם אכן עומדים בדרישות.

היתרון של הרפורמה החדשה בהליכי רישוי עסקים

היתרון של הרפורמה בולט לעין. הרפורמה מנתקת למעשה את הפעלתו של עסק חדש מהליכי הרישום הרגילים של רישוי עסקים כתוצאה מההיתר שניתן להליך המזורז. בנוסף לזאת, קיים בחוק גם מתווה לקיצור ולזירוז הליכי אישור לרישיון העסק הקבוע ע"י קביעת מפרט אחיד כלל ארצי בתנאי הרישוי והמסמכים הנלווים לבקשת הקבע לרישיון. המפרט האחיד יפרסם גם את תנאי הפעלת העסק, ובכך יקל על היזמים. משרד הפנים משוכנע, כי אחידות הבקשות והדרישות ייצרו שקיפות ויגבירו את השיוויון בהליכי רישוי עסקים.
כדי לקבל את מלוא האינפורמציה אודות הרפורמה החדשה יש לפנות למשרד העוסק ברישוי עסקים כדי שייעץ לכם בהתאם לכל השינויים שנעשו.