הצו החכם הינו מנוע חיפוש בתוספת לצו רישוי עסקים.  צו זה הינו כלי דיגיטלי שתפקידו להקל על הניווט בעת בדיקת עסקים טעוני רישוי והוא נגיש לכלל הציבור.

באמצעות הצו החכם ניתן לאתר בקלות וביעילות את המידע הרלוונטי ביחס לכל פריט הרישוי המופיע בצו: נותני אישור, מסלול הרישיון, אופן הוכחת נגישות אם נדרש, מסלול הכבאות, קישור למפרט האחיד, קישור לחיקוק אחר, האם חייב במז"ח, תוקף הרישיון ועוד.

קישור לצו החכם באתר משרד הפנים:

https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/add-zav-rishuy?skip=0