כאשר עסק עובר הליך רישוי עסקים עליו להציג לרשויות הרישוי מגוון שרטוטים ותוכניות המסבירים את אופן פעילות העסק.
חלק מרשויות הרישוי דורשות לצורך הגשת בקשה לרישיון עסק גם נתונים / תכנית מערך שפכים של העסק. דרישה לתכנית מערכות שפכים אינה מאפיינת רק את עסקי המזון, לכל רשות רישוי עסקים  דרישות קצת אחרות ולפיכך ברשות אחת עשויים לדרוש מבעל עסק X להציג תכנית מערך שפכים וברשות אחת הוא יהיה פתור מהכללתה בהגשת הבקשה לרישיון עסק.

מהי תכנית מערך שפכיםתכנית מערך שפכים - החברה לרישוי עסקים

זוהי תכנית מערכות השפכים של כלל ציוד הקצה ועד לרשת העירונית או במילים אחרות: תיאור אופן פינוי השפכים מהכיור ועד לשוחת הביוב לרבות תיאור כל המתקנים והציוד בדרך כגון: מחסומי רצפה, קופסאות ביקורת, מתקני הגנה ומפריד שומן.