כאשר נמצאים בהליך הוצאת רישיון עסק מבקשות לעיתים רשויות רישוי עסקים שהעסק יגיש "תכנית מים". תכנית מים זוהי למעשה תכנית מערכות אספקת המים בעסק המתארת את אופן חיבור העסק למערכת המים הראשית, מיקום כל ציוד הקצה הנדרש לקבלת מים והאביזרים המותקנים על הקווים כגון: מז"ח, מרכך מים, עמדות כיבוי אש, דודי חשמל וכו'….מסמך תכנית מים - רישוי עסקים

מתי צריך לספק תכנית מים?

תכנית מים יש לספק בהתאם לדרישת רשות רישוי העסקים הספציפית. ישנן רשויות שדורשות הגשת תוכנית מים כחלק מהליך הוצאת רישיון עסק רק מעסקי מזון או ממפעל מזון אך ישנן רשויות שעשויות לדרוש שגם אולם לתצוגת רכבים יגיש תוכנית מים כיוון שיש לו שירותים …