הסתיו בעיצומו, מסעדות, מזנונים ובתי קפה נערכים לספק מחסה חמים ומוגן מפני הגשמים והקור וגם עיריית תל אביב יפו כמידי שנה מרעננת את חוקי רישוי העסקים בנוגע לסגירות חורף – פרגודים עבור בתי העסק הפועלים תחת הרשות המקומית.

מהו פרגוד/סגירת חורףהיתר פרגוד לבתי עסק עם אוכל

פרגוד מתייחס לסגירה/קירוי של מקום בו מוצבים שולחנות והקמתו מאושרת רק ע"י היתר או רישיון לתקופת החורף בין התאריכים ה- 1 לאוקטובר ועד ה- 30 באפריל.
היתר פרגוד תקף לתקופת החורף באותה השנה ומחויב בחידוש כל שנה טרם הקמתו מחדש. עיצוב הפרגוד מחייב אישור ע"י אדריכל העיר ושיטחו מותאם לשטח המותר להצבת שולחנות. דלת הכניסה לפרגוד חייבת לעמוד בתקנים אשר מבטיחים את בטיחות הציבור והולכי הרגל בסביבה.
מתוקף חוק רישוי עסקים פרגוד אשר יוקם ללא היתר צפוי להסרה.

מהם התנאים להוצאת היתר פרגוד

היתר פרגוד מחייב הצגת רישיון עסק תקין, אישור שטח הצבת שולחנות/כיסאות ואישור תשלום עבור אגרה. היתרי פרגוד יינתנו רק לבעלי עסקים בהם המדרכה ברוחב של ארבע מטרים לפחות ומתאפשרת שמירת מרווח של שני מטרים עבור הולכי הרגל. חשוב לשים לב, שאין לשנות דבר בשטח המדרכה לרבות הגבהות, ריצוף, ציפוי או צביעה של המדרכה.
חל איסור מוחלט על הוספת שילוט על גבי קירות הפרגוד ללא אישור ועדת השילוט. כן חל איסור על הוספת מזגני אוויר.

מבנה הפרגוד

חשוב שמבנה הפרגוד יתאים במבנה לחזית הבניין והעסקים הסמוכים לו ובהתאם להוראות והנחיות של אדריכל העיר. את הפרגוד והגג חשוב לבנות ממתכת קלה, אלומיניום או פרופיל בלגי ולכסות בזכוכית שקופה. גובהו של הפרגוד יותאם לגובה אחיד המוגדר לאותו הרחוב או לגובה 2.4 מטר ו30 ס"מ נוספים עבור הקרניז.

חידוש או בקשה חדשה

כל העסקים להם ניתן היתר בעבר נידונים לחידוש היתר ע"י ועדת הפרגודים בחודש ספטמבר והודעות בנושא נשלחות בהתאם. לגבי עסקים אשר אין ברשותם היתר לפרגוד ניתנות ההנחיות הבאות:

חידוש היתר לפרגוד

היתר פרגוד יאושר רק עבור עסקים קיימים בעלי רישיון עסק להם יש תכנית מאושרת ע"י בעל מקצוע מוסמך ותצלום תרשים שטח כולל הצבת שולחנות וכיסאות ואישור ועדת הפרגודים. לחידוש ההיתר יש להגיש את הטפסים החתומים ע"י המבקר האחראי לבדיקת הפרגוד כולל תמונה של חזית העסק והעסקים הסמוכים, למחלקת שירות לקוחות לעסקים. חשוב לשים לב להגיע עם תשלום האגרה להיתר.

הגשת בקשה לפרגוד או שינוי גודלו של פרגוד קיים

כל שינוי או בקשה חדשה יש להגיש בצירוף תכנית פרגוד למחלקת שירות לקוחות העסקים בעירייה. הבקשות הנקלטות חייבות לעבור אישור תכנית על ידי בעל העסק ורק לאחר מכן הן ידונו ע"י הוועדה לפרגודים. את אישור ההיתר יקבל בעל העסק בהודעה כתובה ובצירוף תשלום אגרה מותאם.